Nieuws

 • Gepubliceerd: 18 sep '13
  Datum:
  donderdag, 17 oktober, 2013 - 00:00 tot 23:45
  Veiligheid en gezondheid op het werk: BE vs NL

  De onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht organiseert i.s.m. de Universiteit van Amsterdam en het Hugo Sinzheimer Instituut een tweedaags congres over “Veiligheid en gezondheid op het werk: een Belgisch-Nederlandse vergelijking”.
  Dit congres vindt plaats te Antwerpen op 17 en 18 oktober 2013.

  Folder
  Website

 • Gepubliceerd: 12 sep '13
  Congrès le 17/10/2013 - "Modes de management et risques pour la santé et la sécurité au travail"

  Au programme : présentations théoriques des concepts clés, découverte des divers modes de management et des conséquences parfois insoupçonnées sur le travailleur et l’entreprise; illustration pratique de quelques actions managériales pouvant être mises en place pour prévenir les souffrances et les risques de santé et sécurité en entreprise. Il vous sera possible d’échanger et de partager vos expériences durant le congrès.

 • Gepubliceerd: 12 sep '13
  Colloque le 14/11/2013 : "L’ergonomie, une approche incontournable de la prévention"

  Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est convaincu que l’ergonomie est une approche incontournable face aux risques émergents, comme par exemple les troubles musculosquelettiques (TMS) et les troubles d’origine psychosociale. L’ergonomie permet aussi, par son angle d’approche, de prévenir les risques de dommage classiques présents dans les entreprises. C’est pourquoi, dans le cadre de la programmation du Fonds social européen 2007-2013, le SPF trouve important de mieux sensibiliser tous les acteurs de la prévention, et notamment les conseillers en prévention des autres disciplines, à l’approche ergonomique.

  Programme

  Présentations

 • Gepubliceerd: 02 sep '13
  Datum:
  dinsdag, 22 oktober, 2013 - 00:00 tot 23:45
  Jobbehoud en reïntegratie zieke werknemers

  Prevent-Foundation organiseert, in samenwerking met het Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk en het RIZIV een Europese conferentie over jobbehoud en re-integratie van chronisch zieken in het arbeidsproces. 

  De conferentie brengt stakeholders uit werkgerelateerde gezondheid en publieke gezondheidszorg samen en is daarom uniek in het gezamelijk streven naar duurzaam werk en duurzame inzetbaarheid. Vertegenwoordigers zoals zorgaanbieders, patiëntengroepen, preventiediensten, verzekeraars, mutualiteiten, sociale diensten, centra voor arbeidsbemiddeling en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers nemen deel aan de conferentie.

  De conferentie kondigt tevens het slot aan van een 2 jaar durende campagne, die in 17 Europese lidstaten werd gevoerd. De conferentie stelt goede praktijken, richtsnoeren voor werkgevers en aanbevelingen voor alle betrokken partijen voor.

  Meer info: www.workadaptedforall.eu

 • Gepubliceerd: 10 aug '13
  Datum:
  dinsdag, 10 september, 2013 - 00:00 tot 23:45
  Seminarie "Non-specific foot, leg and knee problems"

  In dit seminarie zal dieper worden ingegaan op de laatste onderzoeken waarin de relatie tussen een correcte biomechanische afwikkeling van de schoen en de verschillende voetproblemen nader met elkaar worden vergeleken. Bata Industrials Europe heeft hiervoor een biomechanisch expert, de Heer Terje Haugaa, ingeschakeld (Engelstalige uiteenzetting). Zo kunnen we U, de meest betrokken personen voor het aanhoren van klachten over schoenen, een duidelijke en informatieve dag bezorgen ivm veiligheidsschoenen en alle daarmee betrokken ziektebeelden en problemen. U krijgt ook de kans om in de “keuken” van één van de grootste schoenproducenten ter wereld rond te lopen en een blik te werpen in onze productieruimte schoenen, geaccrediteerd laboratorium, productieruimte industriële sokken. Het programma zal er als volgt uitzien: 10.30 – 12.30u: uiteenzetting Haugaa + voetproblemen en oplossingen + voorstelling nieuwe reeks 12.30 – 13.30u: lunch 13.30 – 15.30u: bezoek aan productie schoenen + bezoek productie industriële sokken + bezoek labo 15.30 – 16.00u: afsluiting + vragenronde en vertrek. Inschrijven voor deze gratis opleiding kan via: ludo.guldentops@bata.com

 • Gepubliceerd: 04 jul '13
  Datum:
  maandag, 28 oktober, 2013 - 00:00 tot dinsdag, 29 oktober, 2013 - 23:45
  Gezond en zeker kennisdagen

  We heten je weer harte welkom op het grootste kennisevenement voor ergocoaches, veiligheidscoaches, arbocoördinatoren, kortom iedereen die zich bezighoudt met agressie en fysieke belasting op de werkvloer in zorg en welzijn. Maandag 28 oktober en dinsdag 29 oktober 2013 organiseren we de 10e Gezond & Zeker Kennisdagen.

  'Zorg ook voor jezelf' is het centrale thema. Zorg- en welzijnsmedewerkers zorgen graag voor anderen en kunnen zichzelf daarbij vergeten. Maar 'Zorg ook voor jezelf' is goed voor cliënt en zorgverlener! Het workshopprogramma is met 52 workshops veelzijdig. Zowel voor zorgverleners, ondersteunende diensten en management is er aanbod. De Gezond & Zeker Kennisdagen worden gehouden in het NBC congrescentrum te Nieuwegein.

  Meer info

Pagina's