Activiteiten
.

Webinaire FR VERV - BES: 22 mai 2023: Thermomètre de levage (TilThermometer)

Le thermomètre de levage est une méthode d'analyse des risques pour les soins de santé.
En fonction de la  classe de mobilité du patient, les outils nécessaires sont déterminées lors des différentes transferts.
La méthode évalue ensuite si les ressources sont utilisées ou non.

De Tilthermometer is een risicoanalysemethode voor de gezondheidszorg.
Afhankelijk van de mobiliteitsklasse van de patiënt wordt bepaald welke hulpmiddelen nodig zijn bij de verschillende transfers.
De methode beoordeelt vervolgens of de hulpmiddelen al dan niet worden gebruikt.

 

Nationale Studiedag

De Belgische Ergonomievereniging, BES, organiseert jaarlijks een nationale studiedag. Gedurende de hele dag komen sprekers rond een centraal thema samen om dit vanuit verschillende standpunten toe te lichten.

.

.