Nieuws

 • Gepubliceerd: 13 jan '15
  Datum:
  donderdag, 2 april, 2015 - 00:00 tot 23:45
  Nationale studiedag

  Het Nieuwe Werken kent vele gezichten. Ergonomie is daar één van, hoewel niet de eerste motivator. Het tijds- en plaatsonafhaneklijk werken wordt gestuurd vanuit de architectuur, HRM en ICT. Tijdens deze studiedag komen in de voormiddag deze verschillende invalshoeken aan bod. Experten lichten het nieuwe werken toe vanuit hun vakgebied. In de namiddag gebeurt de toepassing op ergonomie aan de hand van interactieve sessies. De deelnemers brainstormen in groepjes over welke impact het nieuwe werken heeft op ergonomie en stress, of welke raakvlakken er zijn met architectuur, HRM en ICT.

  08u30: Onthaal
  09u00: Welkomstwoord
  09u15: Inleiding van de studiedag

  09u30: New Way of Work
             Frederik Damilot, partner AGILEmaker
  10u00: Hoe nieuwe generaties werknemers omgaan met ICT
             Saskia Van Uffelen, CEO Ericsson

  10u30: Pauze

  11u00: De gezonde kantooromgeving
             Evelien Koekkoek, Koekkoek Interieur
  11u30: Le nouveau monde du travail et la prévention du technostress
             Verdoot Caroline, FGTB-ABVV

  12u00: Lunch

  13u30: Brainstormsessies in 8 groepen
             Moderatie door BES bestuur
  14u30: Synthese resultaten

  15u40: Einde studiedag
  16u00: Algemene Ledenvergadering

   

  Datum: 02 april vanaf 08u30
  Plaats: FOD WASO, Ernest Blerotstraat, Brussel (aan station Brussel Zuid)

  Inschrijven: secretary@besweb.be met vermelding keuze:
  - BES leden: 110 / 80 euro: met / zonder lunch
  - niet-leden: 160 / 130 euro: met / zonder lunch (hier zit het lidgeld in)
  - studenten: 60 / 30 euro: met / zonder lunch
  - groep studenten: 15 euro per student (>10 studenten)

  Rekeningnummer: BE16 7755 9267 5374 met vermelding "Naam en voornaam"

  Wie een factuur wenst, gelieve factuurgegevens en BTW nummer te vermelden.

   

 • Gepubliceerd: 19 nov '14
  Datum:
  dinsdag, 27 januari, 2015 - 00:00 tot 23:45
  Studiedag "Goede praktijken in ergonomie"

  De Nieuwjaarsontmoeting zal plaatsvinden op 27 januari te Brussel. Op deze veelzijdige studiedag wordt teruggeblikt op goede praktijken in ergonomie van 2014. Ook dit jaar komen preventie, onderzoek en ontwerp aan bod voor kantoor, zorg en industrie. Bijpraten en netwerken kan op de afsluitende receptie. Iedereen kan zich kosteloos inschrijven.

  13u00: Ontvangst
  13u15: Welkomstwoord
  13u30: Lezingen
  16u30: Receptie

  Inschrijven: info@besweb.be (met vermelding receptie: ja/neen)
  Wanneer: 27 januari 2015, 13-17u00
  Waar: Ellipsgebouw Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 35, Brussel
  Prijs: gratis

 • Gepubliceerd: 21 aug '14
  Datum:
  maandag, 15 september, 2014 - 00:00 tot 23:45
  Infosessie "Quality of working life"

  Uit de verzuimcijfers van de laatste jaren blijkt dat de ondernemingen in België het ziekteverzuim nog niet onder controle krijgen. Verzuimcijfers zijn een goede graadmeter voor de totale conditie van een organisatie: verzuim is immers vooral een vorm van gedrag.

  De aanpak van verzuim beperkt zich in veel organisaties evenwel tot het reactief ingrijpen op de symptomen, terwijl verzuim een ijsbergfenomeen betreft. Om de productiviteit blijvend te verhogen, is het dus noodzakelijk om dieper in te gaan op de onderliggende oorzaken om zo een proactief en geïntegreerd beleid met gerichte acties op lange termijn tot stand te kunnen brengen.

  Preventie speelt niet alleen een grote rol in de aanpak van het sluimerende ziekteverzuim, maar ook in het terugdringen van arbeidsongevallen. De veiligheid en gezondheid van werknemers wordt medebepaald door hun eigen bewust en gestuurd gedrag.

  Graag nodigen we u uit voor een boeiende ontbijtsessie die u verdere inzichten in deze problematieken geeft.

  Datum

  15 september 2014 van 8 tot 10 uur

  Locatie

  SD Worx, Kennedypark 33a, 8500 Kortrijk

  Programma

  Tijdens deze ontbijtsessie slaan Bert Laurier, verzuimspecialist SD Worx, Peggy Clerick, veiligheidsspecialist Consultes en Nicole Vandeweghe, stress-, crisis- en bedrijfsconsulent ABZ de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat uw organisatie op preventieve manier kan werken aan de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en organisatie.

  Meer info: abz@skynet.be

 • Gepubliceerd: 21 aug '14
  Datum:
  donderdag, 25 september, 2014 - 00:00 tot 23:45
  Met fittere werknemers richting een duurzaam personeelsbeleid

  Bma wil samen met zijn partner Energylab, bekend van o.a. start2run, mensen informeren over goed zitten en voldoende bewegen. Dit alles zal gebeuren via verschillende bekende sprekers die tevens allen hoog aangeschreven staan in hun domein. Daarnaast zullen ze ook van de gelegenheid gebruik maken om ons 2.0 smart seating concept aan u voor te stellen.

  Info: http://www.energylab.be/duurzaampersoneelsbeleid.html

 • Gepubliceerd: 11 aug '14
  Datum:
  donderdag, 16 oktober, 2014 - 00:00 tot 23:45
  Aan de slag met fysieke arbeid

  Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven tot aan je pensioen. Hoe doe je dat bij fysiek belastend werk? Welke kennis en oplossingen zijn hiervoor beschikbaar en hoe kunnen werkgevers en werknemers dit in de praktijk brengen? Wat is er nodig om van fysiek belastend werk in de praktijk ook duurzaam werk te maken?

   Op donderdag 16 oktober 2014 vindt bij Sligro Food Group in Veghel tussen 13.30 en 18.00 uur de bijeenkomst ‘Aan de slag met fysieke arbeid: van zwaar naar duurzaam werk’ plaats, speciaal gericht op duurzame inzetbaarheid binnen fysiek belastend werk.

  De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren die kennis over duurzame inzetbaarheid binnen fysiek belastend werk willen brengen en halen.

  Naast het plenaire gedeelte – geleid door Wouke van Scherrenburg –  wordt in twee interactieve workshoprondes ingegaan op de praktijk: het succesvol toepassen van maatregelen op de werkvloer en het delen van kennis en ervaringen. Ook is er aandacht voor de verschillende methodes die u zelf kunt toepassen om inzicht te geven in de fysieke belasting van uw medewerkers. Medewerking wordt verleend door bedrijven als Sligro Food Group enNissan Motor Parts Center. Daarnaast is er een informatiemarkt.

  U kunt zich kosteloos aanmelden voor de dag via deze link.

 • Gepubliceerd: 15 jul '14
  Datum:
  dinsdag, 23 september, 2014 - 00:00 tot 23:45
  PreNNE: Ergonomie in de zorg

  De BES (Belgian Ergonomics Society) vaardigt naar goede gewoonte twee sprekers af op de PreNNE. Dit is een netwerkevent van PreBes, de vereniging voor iedereen die bezig is met welzijn. Het centrale topic rond de sessies ergonomie is de zorgsector. 

  Risicoanalyse manueel verplaatsen van patiënten: de MAPO index
  Het manueel verplaatsen van patiënten in de zorgsector is belangrijke werkgebonden oorzaak van rugklachten. De MAPO methode brengt dit risico in kaart op afdelingsniveau met ook ook voor infrastructuur, ontwerp en opleiding. Een toepassing op twee woon-zorgcentra maakt de sterke en zwakke punten van de methode duidelijk. 

  Kris De Bruyn, Preventieadviseur, OCMW Antwerpen 

   

  Bepalen van maximum gewicht voor leensetten OK en sterilisatie, een multidisciplinaire samenwerking

  Als preventieadviseur heb je niet altijd een invloed op de aanlevering van goederen in je instelling/bedrijf. Maar wat als dit een oorzaak is van klachten? Goederen die te zwaar zijn, te groot in omvang, ... zorgen voor een ergonomische belasting.

  Tijdens deze praktijk case krijg je informatie hoe je als klant de leverancier kan beïnvloeden om goederen ergonomisch en veilig aan te leveren. Verschillende ziekenhuizen uit België werkten samen om een richtlijn te ontwikkelen voor de levering van leensetten CSA- OK. Tijdens deze sessie geven ze een korte feedback van de voorafgaande analyse en van hun werkwijze om de richtlijn uit te werken.

  Filip Buckens, Ergonoom Preventiedienst UZ Gent en bestuurslid Synap-Z
  Anja Everaert, Ergonoom, AZ Sint-Jan

  Meer info: www.prebes.be

Pagina's