Eur Erg
.

Europees Ergonoom

Op Europees niveau wordt een titel van geregistreerd ergonoom toegekend als soort kwaliteitslabel. Vermits "ergonoom" geen beschermd statuut is en omdat ergonomie een heel breed domein is met verschillende accenten over de landen heen, werd een standaard van kennis en praktische ervaring opgesteld.

Door aan deze eisen te beantwoorden, kan men de titel "Europees Ergonoom" of "Eur Erg" verwerven. Deze is geldig gedurende vijf jaar, waarna men opnieuw zijn bekwaamheid en ontwikkeling dient aan te tonen.

De CREE, Center for Registration of European Ergonomist, kent de titel van Eur Erg toe en overkoepelt de nationale erkenningscommissies. Deze dragen de kandidaten voor en verdedigen hun dossier. In België is dit de BREE commissie, die deel uitmaakt van de BES.
 .

Bree commissie

De BREE commissie staat voor Belgian Registration of European Ergonomists. Ze staat in voor de werking en goedkeuring van de dossiers, die ingediend worden door de BES leden. Daarna worden de dossiers verdedigd voor de commissie van de andere Europese landen.

De BREE commissie bestaat uit: 

  • Valérie Deletter: nationaal vertegenwoordiger
  • Gaétan Dusollier

.

Eur Erg worden

Om een dossier te stellen voor de titel van Europees Ergonoom, kun je het formulier invullen en sturen naar het volgende adres bree@besweb.be

Eerste aanvraagformulier: CREE – European ergonomist new application form.

Verlengingsformulier: CREE – European ergonomist prolongation form

  • Per dossieraanvraag wordt 50 euro gerekend als verwerkingskost.
  • Het lidgeld is vastgelegd op 150 euro per jaar (inclusief lidgeld BES van 50 euro)

Stuur voor meer informatie een e-mail naar bree@besweb.be.

European Ergonomists

De list van Belgische Eur Erg is beschikbaar op CREE website (link)