Nieuws

 • Gepubliceerd: 05 jan '13
  Datum:
  dinsdag, 24 september, 2013 - 00:00 tot 23:45
  PreNNE: Ergonomie in praktijk

  Op de PreNNE, een netwerkevent voor preventieadviseurs van PreBes, zal de BES twee jonge Europese ergonomen afvaardigen om een praktijkvoorbeeld van ergonomie te presenteren. Sprekers zijn Eva Vandenheede (Securex) en Jolien Van Pamel (Attentia)

  Sessie 1: ergonomie in de praktijk
  Welke rol kan een preventieadviseur opnemen om ergonomie binnen het bedrijf uit te werken?
  Tijdens deze module gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden de meest voorkomende knelpunten op vlak van hanteren van lasten toelichten. Op basis daarvan gaan we daarna mogelijke maatregelen overlopen. Hierdoor krijgt u een beeld van de meest voorkomende ergonomische knelpunten en meteen ook acties die daaraan gekoppeld kunnen worden.

  Sessie 2: ergonomie in de praktijk oefening
  De FIFARIM methode is ontwikkeld om op een eenvoudige manier knelpunten op vlak van ergonomie op te sporen. Tijdens deze module gaan we met de FIFARIM methode aan de slag. We geven uitleg hoe deze werkt en gaan die ook meteen in een oefening gaan toepassen. Het doel van deze module is om u als preventieadviseur de nodige tools en tips te geven om daarna zelf aan de slag te gaan en een ergonomische screening uit te voeren.

 • Gepubliceerd: 04 sep '12
  Datum:
  donderdag, 24 januari, 2013 - 13:00 tot vrijdag, 25 januari, 2013 - 17:45
  Nieuwjaarsontmoeting 2013

  De studiedag "Goede praktijken in de ergonomie" is een vaste waarde geworden om het nieuwe jaar te openen. Op deze Nieuwjaarsontmoeting wordt teruggeblikt op een aantal opvallende projecten rond ergonomie. Preventie, ontwerp en onderzoek vormen de vaste rubrieken om tot een veelzijdige studiedag te komen. De locatie werd dit jaar centraal in Brussel gekozen.

  13u00 : Ontvangst Ellipsgebouw Vlaamse Overheid, Brussel

  13u15 : Welkomstwoord

  13u30: Ergonomie op en door de Gemba
             Marc Vancorenland, SML (Service Magazijn Limburg)

  14u00 : Reinigen hulpmaterialen: clean, lean and green
              Michel Vangeel, Janssen Pharmaceutica

  14u30 : KIM tool “Manuele handelingen”
              Interactieve oefening

  15u00 : pauze

  15u30 : Draagcomfort en werkkledij op basis van 3D total body scans
               Alexandra De Raeve, Hogeschool Gent

  16u00 : Smartboards in de klas: minder belastend voor leerkrachten ?
               Evert Zinzen, VUB

  16u30 : Vragenlijst risicoanalyse ergonomie: resultaten

  17u00 : Receptie

   

  Inschrijven: info@besweb.be
  Deelname: gratis
  Plaats: Brussel, Vlaamse Overheid (Ellipsgebouw), Koning Albert II laan 35
            (op wandelafstand station Brussel Noord)

 • Gepubliceerd: 16 jul '12
  Datum:
  donderdag, 25 oktober, 2012 - 00:00 tot vrijdag, 26 oktober, 2012 - 23:45
  Jubileumcongres: Ergonomie met hand en verstand - Nederlandse ergonomieverenigingen

  De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie bestaat vijftig jaar, de Beroepsvereniging  Register ergonomen Nederland bestaat vijftien jaar en de Stichting Registratie ergonomen twintig jaar. Reden genoeg om terug te kijken op vijftig jaar ergonomie.
  Hoe is het vak veranderd? Wat heeft het opgeleverd? Maar we kijken ook vooruit: hoe ziet de toekomst eruit voor de ergonomie en hoe blijft ergonomie meerwaarde hebben voor mensen en organisaties? Is de ergonomie toekomstproof? En weten ergonomen gezondheid en productiviteit in samenhang met elkaar te versterken en dit te verkopen aan de markt?
  Het jubileumcongres wordt een interactief congres.

  http://www.ergonomiecongres.nl

 • Gepubliceerd: 31 mei '12
  Datum:
  maandag, 11 juni, 2012 - 00:00 tot 23:45
  Design for (every)one
  Design for (every)one is een interdisciplinair onderzoeksproject waarin de studenten industrieel ontwerpen en ergotherapie van Howest direct participeren. De resultaten worden voorgesteld op een designbeurs in Kortrijk (Marksesteenweg 58), die begint om 14u.

  Het project wenst een antwoord te bieden voor diverse uitdagingen in de wereld van assistieve technologie: geen twee personen of beperkingen zijn dezelfde en toch kunnen deze unieke gebruikers slechts kiezen uit een klein aanbod van universele hulpmiddelen die geproduceerd worden volgens massaproductiestandaarden.

  Aan de hand van de action research methodiek worden elk jaar een 10-tal codesign projecten georganiseerd waarin diverse methodieken rond empathie, creativiteit en prototyping worden toegepast. Deze worden voorgesteld op de designbeurs

  Inschrijven gratis: lieven.de.couvreur@howest.be
  Lees uitnodiging

 • Gepubliceerd: 31 mei '12
  Datum:
  maandag, 11 juni, 2012 - 00:00 tot 23:45
  Design for (every)one
  Design for (every)one is een interdisciplinair onderzoeksproject waarin de studenten industrieel ontwerpen en ergotherapie van Howest direct participeren. De resultaten worden voorgesteld op een designbeurs in Kortrijk (Marksesteenweg 58), die begint om 14u.

  Het project wenst een antwoord te bieden voor diverse uitdagingen in de wereld van assistieve technologie: geen twee personen of beperkingen zijn dezelfde en toch kunnen deze unieke gebruikers slechts kiezen uit een klein aanbod van universele hulpmiddelen die geproduceerd worden volgens massaproductiestandaarden.

  Aan de hand van de action research methodiek worden elk jaar een 10-tal codesign projecten georganiseerd waarin diverse methodieken rond empathie, creativiteit en prototyping worden toegepast. Deze worden voorgesteld op de designbeurs

  Inschrijven gratis: lieven.de.couvreur@howest.be
  Lees uitnodiging

 • Gepubliceerd: 02 mei '12
  Datum:
  donderdag, 1 december, 2011 - 00:00 tot 23:45
  BES op PreNNE

  Naar goede gewoonte vaardigt de BES twee sprekers af voor dit evenement van Prebes. Zo wordt ergonomie zichtbaar gemaakt voor een breder netwerk van preventieadviseurs.

  Veiligheidsschoenen vragen een multidisciplinair aankoopbeleid - Griet De Preter
  Naast aspecten in verband met arbeidsveiligheid, is het aangeraden om bij de aankoop van veiligheidsschoenen rekening te houden met bijkomende criteria. Ergonomie speelt hierin een belangrijke rol. Bij de Vlaamse overheid werden specifieke vereisten opgenomen in het nieuwe bestek voor de aankoop van veiligheidsschoenen. De doelstelling is de huidige problemen, zoals pijnklachten en snelle slijtage van de schoenen, te voorkomen. De kenmerken die van belang zijn voor degelijke en comfortabele veiligheidsschoenen zullen besproken worden.
  Griet De Preter werkt voor de Vlaamse Overheid

  Ergonomie en gezondheidspromotie - Jan Seghers (KUL)
  De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn voor de promotie van een gezonde leefstijl in de bedrijfssetting. Gezonde werknemers liggen namelijk aan de basis van een gezond bedrijf. Niettegenstaande elke werknemer een individuele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot zijn/haar gezondheidsgedrag, hebben werkgevers er belang bij om te investeren in gezondheidsbevordering. In dit seminarie wordt stilgestaan bij de wijze waarop bedrijven kunnen bijdragen aan de gezondheid van hun werknemers.

   

  Info en inschrijven via Prebes: link programma

Pagina's